lunes, 9 de enero de 2012

Puzzles números


preview6 piecePuzzle 1

preview6 piecePuzzle 2

preview6 piecePuzzle 3

preview6 piecePuzzle 4

preview6 piecePuzzle 5

preview6 piecePuzzle 6

preview6 piecePuzzle 7

preview15 piecePuzzle 8

preview15 piecePuzzle 9

I el més difícil! Les peces giren!

preview15 piecePuzzle 10
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ara a la portada

  • Kahoot i la competició - Així es veurà una pregunta a la pissarra electrònica o al projector.Per provar kahoot, he fet un test de *10 problemes lògics i matemàtics per a segon de ...
    Hace 2 semanas